Κατάλογος Ιστοσελίδων

WebFly – Κατάλογος Ιστοσελίδων

Ιστόμυγα / WebFly:
Ένα νέο είδος Μύγας που ανακαλύφθηκε το έτος 2011.

Η βασική της ιδιότητα είναι η πτήση σε διάφορα μέρη του Παγκόσμιου Ιστού με σκοπό τη χαρτογράφησή του και τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών του.

περισσότερα στο WebFly – Κατάλογος Ιστοσελίδων