Μακροβιότητα – Ζωή

Μακροβιότητα – Ζωή

Ο μεγάλος Έλληνας Ιπποκράτης μελετητής είπε ότι η υγεία είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ανθρωπότητας. Ωστόσο, η ανάπτυξη του πολιτισμού στόχο την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπόφευκτη αύξηση των επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων. Βιομηχανικά αποβλήτων, τη χρήση των διαφόρων χημικών ουσιών στα νοικοκυριά και γεωργικά εντατική εκμετάλλευση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.